Ο αρχαίος βωμός του Πλούτωνα στο Δομοκό

Ο αρχαίος βωμός του Πλούτωνα στο Δομοκό
Σε μικρή απόσταση από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Δομοκό, κάτω από το Κάστρο και προς τη νότια πλευρά της Ακροπόλεως των Θαυμακών, σωζόταν μέχρι το έτος 1900, πάνω ακριβώς από την οικία Σωτηρίου Μπάγια και κάτω από τον απόκρημνο βράχο ύψους 50 περίπου μέτρων, αρχαίος βωμός αφιερωμένος στο θεό του Κάτω Κόσμου Πλούτωνα, με σχετική ενεπίγραφη πλάκα. Παραπλεύρως, στο λαξευμένο βράχο, υπάρχει η εσοχή με τις οπές στην οποία ήταν καρφωμένη επιγραφή όπου αναγράφονταν τα του αγάλματος του Πλούτωνα. Ο βωμός πιθανότατα καταπλακώθηκε μετέπειτα από τους σωρούς του γκρεμισμένου φρουρίου. Όπως αναφέρει ο Θεόδωρος Καρατζάς (1962) βρέθηκαν στο χώρο και μεταφέρθηκαν στον φούρνο του Μπάγια αρκετές αρχαίες ενεπίγραφες πλάκες.
Το ίδιο ανέφερε στα «Θεσσαλικά Χρονικά» του 1935, ο Γεώργιος Δημητρούλας: «Μέχρι του 1900 εσώζετο προς την Νοτιανατολικήν πλευράν της Ακροπόλεως και ακριβώς ύπερθεν της σήμερον εκτισμένης οικίας Σωτηρίου Μπάχια και κάτωθι αποτομωτάτου βράχου ύψους 50 περίπου μέτρων αρχαίος βωμός αφιερωμένος εις την λατρείαν του θεού του Άδου Πλούτωνος, παρ’ αυτώ δε ενυπόγραφος πλάξ. Ταύτα πιθανώτατα κατεχώσθησαν υπό τούς σωρούς τού κατεδαφισθέντος φρουρίου. Εις το προαύλιον δε του ημιγυμνασίου (σ.σ. σημερινό Δημαρχείο) συνεκεντρώθησαν πρό τίνος μερικαί ενεπίγραφοι -πλάκες ανευρεθεισαι εις την αρχαίαν αγοράν αυτού».
Ο Πλούτωνας, γνωστός και ως Άδης, κατά την πρώιμη αρχαιότητα (Αΐδης=αόρατος) και Ζευς καταχθόνιος κατά τον Όμηρο (Ιλ. Ι. 457), γιος του Κρόνου και της Ρέας, αδελφός του Δία, ήταν ο Θεός του Κάτω και του Αόρατου Κόσμου κι ένας απ' τους δώδεκα θεούς του Ολύμπου.
Παρουσία του Πλούτωνα στην περιοχή αναφέρεται μεταξύ άλλων και στο ιερό προς τιμήν της Θεάς Δήμητρας στην Πρόερνα, καθώς η γενειοφόρος μορφή μικρού ειδωλίου αποδίδεται σ' αυτόν.

Δημήτρης Β. Καρέλης
Συγγραφέας -Αρθρογράφος - Πολιτισμολόγος,
Πτυχιούχος του τμήματος Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ.
karelisdimitris@gmail.com

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη