Πρόταση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα αποστραγγιστικά κανάλια των ΤΟΕΒ

 


ΕΡΩΤΗΣΗ

Του Περιφερειακού Συμβούλου 

Γεωργίου Σκούρα                                       

Προς:

Τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας

              κ. Φάνη Σπανό.


Θέμα: «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα αποστραγγιστικά κανάλια των ΤΟΕΒ»


Την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα αποστραγγιστικά κανάλια των αναδασμών των ΤΟΕΒ της Π.Ε. Φθιώτιδας, προς όφελος των αγροτών μπορεί να υλοποιήσει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα καινοτόμα και πρωτοποριακά αυτά έργα που μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια όταν ολοκληρωθούν θα επιτρέπουν την άρδευση χιλιάδων στρεμμάτων με μηδενικό αρδευτικό τέλος.

Τα προτεινόμενα έργα θα προβλέπουν τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ στα ήδη υπάρχοντα αποστραγγιστικά κανάλια που διατρέχουν τις περιοχές των ΤΟΕΒ Ανθήλης, Ροδίτσας, Λιανοκλαδίου, Βίστριζας, Ξυνιάδας και άλλων. Πριν την εγκατάσταση θα πρέπει να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού και συντήρησης αυτών, έχοντας σκοπό να αποκαταστήσουν την πρότερη καλή κατάσταση των τάφρων. Τα πάνελ δεν θα καλύπτουν όλες τις επιφάνειες των καναλιών και θα πρέπει να εγκαθίστανται σε συγκεκριμένο ύψος, πάνω σε μεταλλικό σκελετό από ειδικές βάσεις στήριξης και να συνδέονται μεταξύ τους σε σειρά, δημιουργώντας κατάλληλες φωτοβολταϊκές συστοιχίες, σύμφωνα με μελέτη. Η χωροθέτηση με αυτόν τον τρόπο δεν θα καλύπτει καλλιεργήσιμη γη και ταυτόχρονα θα δίνεται η δυνατότητα στα ΤΟΕΒ να καλύπτουν όλες τις ενεργειακές τους ανάγκες. Επιπλέον στην περιοχή του ΤΟΕΒ Νέου Μοναστηρίου όπου υπάρχει λιμνοδεξαμενή, να προβλεφθεί η χρήση πλωτής φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων καθιστά την χώρα μας έναν ιδανικό προορισμό για τέτοιου είδους επενδύσεις καθώς απολαμβάνει ηλιοφάνεια σχεδόν όλο το χρόνο. Η χωροθέτηση τους όμως στην ύπαιθρο, εξαιτίας της απουσίας χωροθετικής πολιτικής από τα συναρμόδια υπουργεία (ΥΠΕΝ, ΥΠΑΑΤ), έχει οδηγήσει στην άστοχη εγκατάστασή τους, σε κατακερματισμό της υπαίθρου, σε αλλοίωση του παραγωγικού χάρτη του πρωτογενή τομέα και σε απώλεια πολύτιμης γεωργικής γης. 

Ένα από τα βασικότερα κριτήρια για τον προσδιορισμό μιας τοποθεσίας για την εγκατάσταση μονάδων ηλιακής ενέργειας είναι η τρέχουσα χρήση γης. Τα αποστραγγιστικά κανάλια που χρησιμοποιούνται για την στράγγιση των χωραφιών από τα νερά, μήκους αρκετών χιλιομέτρων σε έργα αναδασμού των ΤΟΕΒ, ίσως αποτελούν τους πιο κατάλληλους χώρους για την εγκατάσταση των επίγειων φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ενέργειας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, τόσο κατασκευής όσο και συντήρησης τους, εφόσον είναι πλάι σε αγροτικούς δρόμους (δεν απαιτείται η κατασκευή νέων δρόμων όπως σε όλες τις ΑΠΕ), γειτνιάζουν με τους βασικούς οδικούς άξονες (μείωση κόστους μεταφοράς) αλλά και με τα δίκτυα μεταφοράς υψηλής τάσης και το σημαντικότερο δεν θεωρούνται πλέον παραγωγική γη. 

Βασικός στόχος με την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι η κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια για την λειτουργία των αντλιοστασίων άρδευσης, μέσω του συμψηφισμού και σε περίπτωση περίσσειας παραγωγής ενέργειας αυτή να διοχετεύεται στο ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΔΗΕ για επιπλέον έσοδα των ΤΟΕΒ. 

Επειδή τα συγκεκριμένα έργα αποτελούν έργα πνοής που μπορούν να αλλάξουν άρδην τον χάρτη της αγροτικής οικονομίας στις περιοχές αυτές, εφόσον θα ποτίζονται χιλιάδες στρέμματα με χαμηλό έως μηδενικό κόστος και θα έχουν ως αποτέλεσμα ένα καλύτερο εισόδημα για τους αγρότες μας.

Επειδή τα περισσότερα ΤΟΕΒ δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο ενεργειακό κόστος, έχοντας ως αποτέλεσμα συσσωρευμένα χρέη στην ΔΕΗ με τις διακοπές ρεύματος στα αντλιοστάσια να  αποτελούν συχνό φαινόμενο. 

Με βάση τα παραπάνω ερωτάστε κ. Περιφερειάρχη:  

Είναι στις προθέσεις της Περιφερειακής Αρχής η υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση των συγκεκριμένων έργων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2023-2027 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων ή σε συγχρηματοδοτούμενα έργα του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης;


Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη