ΕΠΑ.Λ. Στερεάς Ελλάδας: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας

 

 
ΕΠΑ.Λ. Στερεάς Ελλάδας: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας Δρ. Ελένη Μπενιάτα καλεί τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής τους στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας», περιόδου 2021-2022 (Στ΄Φάση), με βάση τις ειδικότητες, τα ΕΠΑ.Λ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτά αναφέρονται στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑΛ 2021 – Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας (sch.gr)

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» ( https://e-mathiteia.minedu.gov.gr ) από την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021, από ώρα 11.00 π.μ. έως και το Σάββατο 
30 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19.00 μ.μ. 
  

Με τον σύγχρονο θεσμό «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας»  αποφοίτων ΕΠΑ.Λ, επιτυγχάνεται η αναβάθμιση των προσόντων των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσω μιας μαθησιακής διαδρομής που αξιοποιεί τις υπάρχουσες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και συμβάλλει στην ομαλή ένταξη των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

Οι μαθητευόμενοι αποκτούν εργασιακή εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, εφόδια στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει, συνεργάζονται με επαγγελματίες του κλάδου ενώ συγχρόνως αμείβονται (χρηματική αμοιβή, ένσημα, προϋπηρεσία) και επιπλέον ως απόφοιτοι αποκτούν δυνατότητα αναβάθμισης του επιπέδου εκπαίδευσής τους σε επιπέδου 5, σύμφωνα με το ¨Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων¨.

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας Δρ. Ελένη Μπενιάτα

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη